HOME

Ameliorarea soiurilor de cais ȘI PIERSIC, a portaltoilor PENTRU cais și piersic; Inmulțirea pomilor

Obiectivele ameliorării speciilor cais, piersic și migdal vizează următoarele:

- calitatea fructelor (mărime, formă, culoare, conţinutul in zahăr, acizi, etc.);

- productivitatea pomilor, creşterea producţiei şi stabilitatea recoltelor;

- rezistenţa la boli, dăunători, ger, secetă şi alţi agenţi de stres ai plantelor;

- obiective agronomice legate de vigoarea de creştere a pomilor, tipul de coroană, eşalonarea sortimentului de piersici propriu-zise, nectarine, brugnone şi pavii, etc.

 

Obiectivele ameliorării portaltoilor pentru cais, piersic și migdal vizează următoarele:

 -Obţinerea de portaltoi noi cu caracteristici biologice superioare:

    - identificarea şi selecţia de genotipuri valoroase din flora pomicolă spontană şi cultivată;

    - infiinţarea şi imbogăţirea fondului de germoplasmă şi studiul acestuia in vederea găsirii celor mai buni genitori;

    - crearea de noi portaltoi prin hibridări intra- şi interspecifice şi autopolenizări;

    - studiul elitelor portaltoi in culturi de concurs in pepinieră şi in livadă in combinaţie cu mai multe soiuri.

- Perfecţionarea şi raţionalizarea unor verigi tehnologice.

- Inmulţirea in masă şi circulaţia materialului săditor pomicol liber de viroze şi micoplasme.

- Studiul adaptabilităţii la condiţiile edafoclimatice locale a portaltoilor valoroşi din sortimentul romanesc şi mondial in vederea zonării lor corecte.

 

SOIURI DE CAIS create la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța

Mamaia, Fortuna, Auraş, Cristal, Danubiu, Amiral, Orizont, Augustin, Ceres, Euxin, Histria, Traian, Tudor, Elmar, Ovidius și De Valu.

Soiuri de cais promovate in sortimentul zonal şi naţional: Dacia, Sulmona, Goldrich, Umberto, C.M.B. de Ungaria, Mamaia, Neptun, Sirena, Selena, Harcot, CR 2-63, NJA 42, Litoral.

 

Cercetători:

Dr. ing. Vlăduț Alexandru Opriță; e-mail:olaviani@yahoo.co.uk

 

SOIURI DE PIERSIC create la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța

- soiuri de piersic propriu-zis: Raluca, Cecilia, Puiu, Crăiţa, Filip, Florin, Monica, Vasilică

- soiuri de pavii (special pentru procesare): Catherine sel.1, Mimi, Iustin și Minodora

- soiuri de nectarin: Cora, Delta, Romamer 2, Costin, Melania, Marina, Creola, Năică, Liviu, Liana.

- soiuri de brugnone (special pentru industrializare): Valerica și Anemona

- soiuri de piersic şi nectarin ornamental, din care 4 standard: Purpuriu, Alizeu, Giuvaer și Zefir şi 3 dwarf: Paul, Dan, Livia

Soiuri de piersic promovate in sortimentul zonal și național= 43, cateva soiuri: Springold, Springcrest, Filip, Jerseyland, Redhaven, Collins, Southland, NJC 108.

 

Cercetător:

Dr. ing. Corina Gavăt; e-mail: corina_gavat@yahoo.com

 

PORTALTOI omologați la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța: 8

Portaltoi generativi pentru piersic: T16,  1982; Tomis 1, 1997; Tomis 79, 1997; Tomis 28, 2004; Tomis 39,  2004

Portaltoi generativi pentru cais 3: Constanţa 14, 1997; Constanţa 16, 1997; Apricor, 2006 (colaborare cu ICDP).

 

Cercetători: Dr.ing. Caplan Ion - Director, e-mail: caplan_john@yahoo.com,  Dr. ing. Vlăduț Alexandru Opriță, e-mail:olaviani@yahoo.co.uk