Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022,

"Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022"

Titlul proiectului: Cercetări privind potențialul agrobiologic al unor soiuri și portaltoi din specii termofile de pomi și arbuști fructiferi in vederea intensivizării tehnologiilor de cultură

Acronim: ADER 7.1.1

Autoritatea contractantă:

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE (MADR) cu sediul in Bucureşti, Bd. Carol I nr. 2-4, Bucureşti, tel: 021- 30.72.400; e-mail: dgia@madr.ro, cercetare@madr.ro 

Instituția coordonatoare:

STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ (S.C.D.P.) CONSTANŢA cu sediul in localitatea: Valu lui Traian, cod poştal 907300, judeţul Constanţa, tel/fax. 0241 231187, e-mail: scpp_constanta@hotmail.com, inregistrată cont nr. RO41TREZ23120G332000XXXX, deschis exclusiv pentru programul sectorial, la Trezoreria Constanţa, reprezentată prin director Dr. ing. CAPLAN Ion  şi contabil şef Ec. GIRNEŢ Mihaela

 Raport faze: Faza 1/2019; Faza 2/2020; Faza 3/2020; Faza 4/2021; Faza 5/2021; Faza 6/2022; Faza 7/2022; Raport final

Componența consortiului:

CO- Staţiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa,

P1- Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti, Mărăcineni,

 

P2- Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa.

 

 Durata proiectului: 2019 - 2022
Bugetul proiectului: 850000 lei, d.c.
2019 = 127820 lei
2020 = 319549 lei
2021 = 242857 lei
2022 = 159774 lei

 Rezumatul proiectului:

Obiectiv general: Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii integrate producției horticole.

 Obiective specifice:

Rezultate:  

Activități si responsabilități:

Faza 1

Activitate 1.1.

Elaborarea metodologiei de lucru.

Activitate 1.2.

Documentare şi analiză pentru alegerea celor mai reprezentative soiuri de cais, piersic, migdal, portaltoi și arbuști fructiferi.

Faza 4

Activitate 4.1.

Monitorizarea experienței in camp și pepinieră.

Activitate 4.2. Participarea la manifestări tehnico-științifice din domeniul proiectului

 

Faza 2

Activitate  2.1.

Realizarea modelui experimental

Activitate  2.2.

Diseminare rezultate preliminarii obținute in cadrul proiectului

Faza 5

Activitate 5.1.  Menținerea stării biologice și culturale a campurilor experimentale

Activitate 5. 2. Diseminare  rezultate obținute in cadrul proiectului

 

Faza 3

Activitate 3.1. Schimb de material săditor in vederea testării noilor soiuri din speciile termofile studiate.

Activitate 3.2. Diseminare rezultate preliminarii obținute in cadrul proiectului.

 

Faza 6

Activitate 6.1. Demonstrarea eficienței economice a soiurilor și selecțiilor de perspectivă.

Activitate 6. 2. Inscrierea la ISTIS a noilor selecții in vederea omologării.

Faza 7

Activitate 7. 1. Realizarea bazei de date privind identificarea  de genotipuri pretabile in vederea maximizării eficienţei utilizării resurselor naturale şi antropice.

Activitate 7. 2. Diseminare rezultate obținute in cadrul proiectului.

 Responsabilitățile partenerilor:
 CP -
 P1 -
 P2 -  

Date de contact ale directorului de proiect:
Opriță Vlăduț-Alexandru
tel. 0241 231187; 0723 727178;
e-mail: olaviani@yahoo.co.uk 

Link-uri utile:

http://www.madr.ro/cercetare-inovare.html

http://www.cercetarepomicola-constanta.ro

http://www.icdp.ro