HOME

 • Constituirea, evaluarea şi utilizarea resurselor de germoplasmă a speciilor cais, piersic şi migdal;

 • Crearea de noi soiuri cu rezistenţă genetică la boli şi dăunători, calitate superioară şi epoci diferite de coacere şi noi portaltoi cu compatibilitate la altoire, vigori diferite, rezistenţă la factorii de stres din sol;

 • Studiul comportării soiurilor şi portaltoilor nou creaţi sau introduşi in ţară in bazinele pomicole din Dobrogea;

 • Selecţia intraclonală conservativă in vederea organizării plantaţiilor mamă de ramuri altoi;

 • Obţinerea de material biologic din verigi superioare, liber de viroze (piersic, cais, cireş, vişin, măr, păr, prun);

 • Reducerea poluării fructelor şi a mediului inconjurător prin utilizarea mijloacelor şi procedeelor biologice şi biotehnice in tehnologia de combatere a bolilor şi dăunătorilor;

 • Reechilibrarea ecosistemelor pomicole prin dirijarea relaţiilor interspecifice dintre planta-gazdă, populaţiile de patogeni şi dăunători şi antagoniştii acestora;

 • Stabilirea tehnologiei de selecţie rapidă a genitorilor cu rezistenţă naturală faţă de atacul agenţilor fitopatogeni;

 • Elaborarea complexelor fitosanitare de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor;

 • Stabilirea metodicilor de prognoză şi avertizare a agenţilor patogeni la piersic şi cais;

 • Perfecţionarea tehnologiilor pomicole prin introducerea de noi secvenţe tehnologice;

 • Determinarea consumului de apă in plantaţiile de cais și piersic şi studiul comparativ al metodelor de udare;